KAPICILARIN ASGARİ ÜCRET HESABI İLE İŞVERENE MALİYETİ

01.01.2017 – 31.12.2017 Dönemi)

Brüt Ücret

1.777,50 TL

Sigorta Primi İşçi Payı (%14)

248,85 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1)

17,78 TL

Kesintiler Toplamı

266,63 TL

NET ÜCRET

1.510,87 TL

SGK PRİMİ % 15,5 (İşveren Payı)

275,51 TL

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU (%2)

35,55 TL

İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ

2.088,56 TL

Kapıcı ücretleri vergiden muaftır. Ayrıntılı bilgi için serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere (SMMM) danışabilirsiniz.

Muhasebenin Bilgi Deposu