Asgari Ücret

( 01.01.2017 – 31.12.2017)

Brüt Ücret

1.777,50 TL

Sigorta Primi İşçi Payı

248,85 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı

17,78 TL

Gelir Vergisi Matrahı

1.510,88 TL

Gelir Vergisi

226,63 TL

Damga Vergisi

13,49 TL

Kesintiler Toplamı

506,75 TL

Asgari Geçim İndirimi
(Bekâr ve Çocuksuz)

133,31 TL

NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ)
(Bekar ve Çocuksuz)

1.404,06 TL

Çocuk sayısına ve eşinin çalışıp çalışmaması durumuna göre Asgari Geçim İndirimi rakamı değişmektedir. 

Muhasebenin Bilgi Deposu