YEMEK PARASI-ÇOCUK-AİLE YARDIMININ GELİR VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU?

 1. YEMEK YARDIMI İÇİN GELİR VERGİSİ İSTİSNASI:
  Nakit olarak (bordroda gösterilerek) yapılan yemek yardımında gelir vergisi muafiyeti/istisnası yoktur. Yemek yardımının yemek çeki (kartı) vs. şeklinde veya fatura karşılığı veya iş yerinde yemek verilmesi durumlarında istisna vardır.
 2. AİLE YARDIMI İÇİN GELİR VERGİSİ İSTİSNASI:
  Aile yardımı için vergi muafiyeti yalnızca kamu çalışanları için vardır. Özel sektör çalışanları için aile yardı adı altında yapılan ödemelerde her hangi bir gelir vergisi muafiyeti/istisnası yoktur.
 3. ÇOCUK YARDIMI İÇİN GELİR VERGİSİ İSTİSNASI:
  Çocuk yardımı için gelir vergisi istisnası; 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 25/4 bendinde belirlenmiştir. Bu maddeye göre;
  “Hizmet erbabına ödenen çocuk zamları Devletçe verilen miktarları aştığı takdirde, fazlası vergiye tabi tutulur.”
  Kısaca, işçiye ödenen Çocuk Yardımları (Zamları) aşağıda belirlenen istisna tutarları kadarı gelir vergisine tabi değildir.
GELİR VERGİSİ 01.01.2017 – 30.06.2017  01.07.2017 – 31.12.2017
0-6 yaş grubu için Çocuk Yardımı İstisnası250 x 2 x Katsayı

(250 x 2 x 0,096058)

48,02 TL

 51.35 TL
Diğer Çocuklar İçin Çocuk Yardımı İstisnası250 x Katsayı

(250 x 0,096058)

24,01 TL

 25.68 TL
Aile Yardımı İstisnası(sadece kamu çalışanları)

( 2134x 0,096058)

204,98 TL

 219.17 TL